Skawinka Skawina

Pozycja w lidze

KLUB 100

,,KLUB 100”

“KLUB 100″ to nowa inicjatywa skierowana zarówno do osób prywatnych jak i mniejszych przedsiębiorstw, chcących wspierać finansowo TKS SKAWINKA SKAWINA.

Koncept Klubu 100 TKS Skawinka Skawina

Klub 100 powstał w celu skonsolidowania osób prywatnych i firm działających w naszym regionie, których uczestnictwo to dobrowolna i świadoma chęć pomocy TKS Skawinka Skawina. Bliska współpraca członków Klubu 100 z klubem TKS Skawinka Skawina ma pomóc w tworzeniu bezpieczeństwa finansowego celem umocnienia pozycji klubu sportowego i jego dalszego rozwoju. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na bieżącą działalność klubu (cele statutowe). Ponieważ członkostwo w Klubie 100 ma charakter dobrowolny, a głównym jego celem jest wsparcie klubu TKS Skawinka Skawina, podstawową zasadą uczestnictwa w klubie jest rzetelność i uczciwość wszystkich członków klubu.

 

Aby wstąpić do Klubu 100 należy wypełnić deklarację członkowską. Miesięczna opłata za członkostwo w Klubie 100 wynosi minimum 100,00 zł i należy ją uiścić na rachunek bankowy klubu lub w siedzibie klubu.

 

Członkowie Klubu 100 zostaną umieszczeni na liście klubowej (zgodnie z życzeniem), która będzie na bieżąco do wglądu zarówno w klubie jak i na stronie internetowej klubu.

 

Wstępując do Klubu 100 nie tylko stajecie się Państwo mecenasami piłki nożnej w Skawinie, ale również macie Państwo możliwość własnego rozwoju, poprzez nawiązanie kontaktów biznesowych z innymi członkami Klubu 100.

 

Zainteresowani klubowicze mają też możliwość zaprezentowania i zareklamowania swoich firm na terenie Terenowego Klubu Sportowego Skawinka Skawina. Każda nowa inicjatywa jest mile widziana. Dwa razy do roku organizowane jest spotkanie działaczy Klubu 100 z władzami i członkami Terenowego Klubu Sportowego. Spotkania kończą się poczęstunkiem mającym na celu stworzenie miłej, przyjaznej atmosfery dla klubowiczów.

Regulamin Klubu 100 TKS Skawinka Skawina

§ 1 Zasady ogólne
– W Klubie 100 uczestniczyć mogą pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy.
– Uczestnik Klubu 100 deklaruje się wpłacać co miesiąc określoną w deklaracji kwotę przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.
– Wpłaty dokonywane są, jako darowizny na rzecz TKS Skawinka Skawina i przeznaczone na realizację celów statutowych.
– Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na konto Terenowy Klub Sportowy Skawinka Skawina – nr 36 1750 0012 0000 0000 3662 9468 w Raifaissen POLBANK, wpisując w tytule przelewu: „darowizna na cele statutowe – Klub 100” oraz podając swoje dane i jakiego okresu dotyczy dana wpłata. Ponadto wpłat można dokonywać w siedzibie klubu.
– Warunkiem uzyskania członkostwa Klubu 100 jest wpłata dwóch zadeklarowanych składek.
– Zaleganie z wpłatami składek przez okres trzech miesięcy spowoduje ustanie członkostwa i wykreślenie z listy członków Klubu 100.
– Członkowie klubu 100 wyrażają zgodę na otrzymywanie zaproszeń, powiadomień i informacji na temat działalności klubu 100, za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z wykorzystaniem danych adresowych podanych w deklaracji.

 

§ 2 Rozliczenie i informacja o działalności prowadzonej przez TKS Skawinka Skawina
– Klub Sportowy TKS Skawinka Skawina, będzie na bieżąco informować z comiesięczną aktualizacją o ilości uczestników Klubu 100 i ich wpłatach na konto TKS Skawinka Skawina na stronie internetowej www.nowaskawinka.pl
– Zebrane przez Klub 100 środki będą do dyspozycji klubu TKS Skawinka Skawina na działalność statutową klubu, zakup sprzętu sportowego, rozwój Akademii TKS Skawinka Skawina o czym klub będzie informował w formie kwartalnych sprawozdań na swojej oficjalnej stronie www.nowaskawinka.pl. Dodatkowo, co rok będzie umieszczać rozliczenie ze środków finansowych zebranych w wyniku działalności Klubu 100.

 

§ 3 Przywileje Członków Klubu 100 TKS Skawinka Skawina
– Kartę członka „Klubu 100”.
– Bezpłatne wejście na imprezy organizowane przez klub, w tym mecze pierwszej drużyny TKS Skawinka Skawina, po minimalnym wpłaceniu 2 składek członkowskich.
– Umieszczenie informacji o członku Klubu 100 na stronie internetowej klubu – zgodnie z życzeniem członka Klubu.
– Możliwość umieszczenia przez firmy baneru reklamowego na oficjalnej stronie klubu www.nowaskawinka.pl.
– Możliwość uczestnictwa w specjalnych zebraniach Klubu 100.
– rabaty na gadżety klubowe.

 

Ponieważ członkostwo w programie Klub 100 ma charakter dobrowolny, a głównym jego celem jest wsparcie TKS Skawinka Skawina, podstawową zasadą uczestnictwa w programie jest rzetelność, uczciwość organizatorów i wszystkich członków Klubu 100.

 

Deklaracja do pobrania:

Deklaracja Klub 100 TKS Skawinka Skawina

Wróć do poprzedniej strony